Trang chủ » toan-tu-duy » Soroban advance

Soroban advance

TOÁN SOROBAN CẤP ĐỘ ADVANCE

Toán tư duy soroban cấp độ nâng cao Advance là chương trình đào tạo cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo soroban cấp độ bacsic tại Soroban Super Math.
Toán soroban nâng cao 1

Toán soroban nâng cao 2

Toán soroban nâng cao 3

Toán soroban nâng cao 4

Nội dung soroban cấp độ nâng cao: 4 cấp độ

  • Tư duy phép nhân thông qua bảng cửu chương
  • Phép nhân số có 1,2,3 chữ số, số có 2 chữ số trên bàn tính soroban
  • Tư duy phép chia
  • Phép chia số có 2,3 chữ số cho một chữ số
  • Ôn tập cộng trừ, nhân, chia số có 2,3 chữ số nhiều hàng trên bàn tính.
Thời gian đào tạo: 12 tháng
Học phí: 800.000/tháng

Kết quả sau khóa học soroban cấp độ nâng cao

  • Tính toán nhanh số có 2,3 chữ số trên nhiều hàng chi trong 10 giây
  • Thực hiện phép nhân, chia số có 2,3 chữ số một cách nhanh chóng
Chứng chỉ/Chứng nhận:
  • Sau mỗi cấp độ trung tâm tổ chức thi sát hạch cho học sinh hoàn thành khóa học.
  • Chứng chỉ soroban bacsic do Toán Soroban Super Math Việt Nam cấp.
Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Soroban Đồng Nai -Liên kết Soroban Super Math Việt Nam