• Ngợi danh Giê Hô Va
  • Slide 1
  • Slide 2

TRUNG TÂM SOROBAN BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

CẤP ĐỘ ĐÀO TẠO TOÁN TƯ DUY TẠI TRUNG TÂM

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN SOROBAN

Lịch Khai Giảng

Tin tức

Soroban advance

Soroban advance TOÁN SOROBAN CẤP ĐỘ ADVANCE Toán tư duy soroban cấp độ nâng cao Advance là chương trình đào tạo cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào ...

Soroban Bacsic

Soroban Bacsic  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SOROBAN BACSIC  Toán tư duy Soroban tại Super Math là chương trình đào tạo toán bàn tính abacus (soroban) dành cho học...

Toán tư duy finger math 4

Toán tư duy finger math 4  CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TƯ DUY FINGER MATH 4 Toán tư duy Finger math 4 là chương trình ôn tập, hệ thống toàn bộ kiến thức dành cho học sinh đã ho...

Toán tư duy finger math 3

Toán tư duy finger math 3  CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TƯ DUY FINGER MATH 3 Toán tư duy finger math 3 là chương trình đào tạo toán tư duy bàn tay tại Trung Tâm Toán Tư Duy Sup...

Toán tư duy finger math 2

Toán tư duy finger math 2  CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TƯ DUY FINGER MATH 2 Finger Math là chương trình toán học dựa trên đôi bàn tay, trẻ sẽ được học cách tính nhẩm cộng trừ t...

Toán tư duy finger math 1

Toán tư duy finger math 1  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÁN TƯ DUY FINGER MATH 1 Finger Math là chương trình toán học dựa trên đôi bàn tay, trẻ sẽ được học cách tính nhẩm c...

Trung Tâm toán tư duy tại đồng nai

Trung Tâm toán tư duy tại đồng nai  TRUNG TÂM TOÁN TƯ DUY SOROBAN TẠI ĐỒNG NAI Toán tư duy soroban là chương trình đào tạo toán bàn tính abacus dành cho học sinh tiểu học có đ...
Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Soroban Đồng Nai -Liên kết Soroban Super Math Việt Nam