• Ngợi danh Giê Hô Va
  • Slide 1
  • Slide 2

TRUNG TÂM SOROBAN BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

CẤP ĐỘ ĐÀO TẠO TOÁN TƯ DUY TẠI TRUNG TÂM

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN SOROBAN

Lịch Khai Giảng

Tin tức

Trung Tâm dạy soroban tại Biên Hòa

Trung Tâm dạy soroban tại Biên Hòa  TRUNG TÂM TOÁN TƯ DUY SOROBAN TẠI BIÊN HÒA Toán tư duy Super Math khai giảng các lớp toán tư duy finger math, toán tư duy bàn tính soroban...

Toán tư duy tiền tiểu học

Toán tư duy tiền tiểu học  TOÁN TƯ DUY TIỀN TIỂU HỌC TẠI BIÊN HÒA Trung Tâm Toán Tư Duy Soroban Biên Hòa khai giảng các lớp toán finger math, Toán tư duy bàn tính s...

Lịch khai giảng toán tư duy tại Biên Hòa

Lịch khai giảng toán tư duy tại Biên Hòa   LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOÁN TƯ DUY TẠI BIÊN HÒA Toán tư duy Soroban Super Math Việt Nam khai giảng các lớp toán tư duy finger math, Toán...

Soroban advance

Soroban advance TOÁN SOROBAN CẤP ĐỘ ADVANCE Toán tư duy soroban cấp độ nâng cao Advance là chương trình đào tạo cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào ...

Soroban Bacsic

Soroban Bacsic  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SOROBAN BACSIC  Toán tư duy Soroban tại Super Math là chương trình đào tạo toán bàn tính abacus (soroban) dành cho họ...

Toán tư duy finger math 4

Toán tư duy finger math 4  CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TƯ DUY FINGER MATH 4 Toán tư duy Finger math 4 là chương trình ôn tập, hệ thống toàn bộ kiến thức dành cho học sinh đã ho...

Toán tư duy finger math 3

Toán tư duy finger math 3  CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TƯ DUY FINGER MATH 3 Toán tư duy finger math 3 là chương trình đào tạo toán tư duy bàn tay tại Trung Tâm Toán Tư Duy Sup...
Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Soroban Đồng Nai -Liên kết Soroban Super Math Việt Nam