Trang chủ » toan-tu-duy » Soroban Bacsic

Soroban Bacsic

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SOROBAN BACSIC 

Toán tư duy Soroban tại Super Math là chương trình đào tạo toán bàn tính abacus (soroban) dành cho học sinh có độ tuổi 6-12. Khóa học toán soroban gồm các cấp độ: Bacsic, Advance, Expert.
Giáo trình toán soroban 1
Toán tư duy soroban 2

Toán tư duy soroban 3

Toán tư duy soroban 4Nội dung chương trình soroban cấp độ Bacsic: Gồm 4 cấp độ Bacsic 1-2-3-4.

Nội dung soroban bacsic 1 : 3 tháng

 • Làm quen với các con số trên bàn tính soroban
 • Cộng hạt trên không bù
 • Trừ hạt trên không bù 
 • Cộng trừ kết hợp hạt trên, dưới
 • Cộng, trừ các hạt có bù 5
 • Cộng trừ các hạt bù 10.
 • Luyện ảo tính
Kết quả sau khóa học soroban bacsic 1: Thành thạo các phép toán cộng trừ các số có 2 chữ số phạm 99.

Nội dung soroban bacsic 2: 3 tháng

 • Ôn tập tính toán các số bù 5, 10
 • Thực hiện các phép toán cộng trừ số có 2 chữ số trên nhiều hàng.
 • Luyện ảo tính

Nội dung soroban bacsic 3: 3 tháng 

 • Cộng trừ các số 2 chữ số
 • Cộng trừ số bù âm phạm vi 100
 • Luyện ảo tính

Nội dung soroban bacsic 4: 3 tháng

 • Cộng trừ số có 3 chữ số trên nhiều hàng
 • Cộng trừ bù âm phạm vi 1000
 • Luyện tập ảo tính
Tổng thời gian  12 tháng
Học phí: 800.000/tháng
Trung tâm có chính sách ưu đãi học phí cho học sinh đăng ký trọn khóa soroban bacsic tại Soroban Super Math Việt Nam.

Chứng chỉ/Chứng nhận:

 • Sau mỗi cấp độ trung tâm tổ chức thi sát hạch cho học sinh hoàn thành khóa học.
 • Chứng chỉ soroban bacsic do Toán Soroban Super Math Việt Nam cấp.
Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Soroban Đồng Nai -Liên kết Soroban Super Math Việt Nam